În perioada 15 – 19 aprilie 2019, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița așteaptă cu brațele deschise elevi ai școlilor partenere ce se află în programul „Școala Altfel”. Tot în această perioadă va fi celebrată Săptămâna Națională a Bibliotecilor, iar noi vom marca ca de fiecare dată aceste frumoase evenimente cu o suită largă de activități cultural – educative.
„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor.
Scopul lecturii în perioada școlarității primare, gimnaziale și liceale este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice și să interacționeze cu semenii, exprimându-și gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natură și la cel creat de om și, în viitor, să poată continua procesul de învățare în orice fază a existenței sale.