Biblioteca Judeţeana Ştefan Banulescu Ialomiţa este o instituţie culturala de interes judeţean, ce asigura egalitatea accesului la informaţii si la documentele necesare informarii, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber si dezvoltarii personalitaţii utilizatorilor fara deosebire de statut social ori economic, vârsta, sex, apartenenţa politica, religioasa sau etnica.

La Biblioteca Judeţeana Ştefan Banulescu Ialomiţa, activitaţile de mediatizare a carţii si serviciilor de biblioteca sunt permanente, alcatuind un sistem a carui finalitate este definirea bibliotecii ca instituţie de utilitate publica. Programele culturale au ca principal scop continuarea manifestarilor tradiţionale ale bibliotecii, atragerea de noi utilizatori si iniţierea de acţiuni cu caracter interdisciplinar. Valorificarea colecţiilor bibliotecii, ca activitate specifica importanta a ramas o preocupare constanta, alaturi de Împrumutul de documente si popularizarea lor prin expoziţii, prezentari si lansari de carte, dezbateri, spectacole etc.

Principalele activitaţi

  • pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii enciclopedice de carte, periodice, documente grafice si audio-vizuale
  • ofera servicii pentru lectura, studiu, informare si documentare la sediu si filiala si de împrumut la domiciliu
  • achiziţioneaza, constituie si dezvolta baza de date, organizeaza cataloage si alte instrumente de comunicare a colecţiilor în sistem tradiţional si/sau automatizat
  • desfasoara sau ofera, la cerere, servicii de informare bibliografica si de documentare
  • faciliteaza accesul utilizatorilor si la alte colecţii ori baze de date, împrumut interbibliotecar intern si internaţional ori servicii de accesare la distanţa