REVISTA FUNDAȚIILOR REGALE a fost o revistă lunară de literatură, artă și cultură generală, publicată în perioada 1934-1947 sub egida Fundației Regale Regele Carol al II-lea.
Cu prilejul apariției primului număr, în ianuarie 1934 regele declara: “Cultura noastră nu trebuie să fie numai de import, ci produsul acestui neam, sprijinit pe trecutul nostru și pe infinitele mijloace ale țării, prelucrate ca mijloace care trebuie să ni le pună la îndemână mințile luminate, de oriunde ar veni ele”.
Revista a exercitat o influență majoră asupra literaturii și culturii române, reușind să se situeze deasupra curentelor partizane și să beneficieze de colaborarea celor mai de seamă scriitori, critici, istorici literari și savanți ai vremii. Ea a promovat literatura de calitate și spiritul critic, fără angajări ideologice.
În 14 ani de existenţă, revista a cunoscut câteva perioade distincte : 1934, sub conducerea unui comitet de direcţie format din Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Octavian Goga, Dimitrie Gusti, Emil Racoviţă, Constantin Rădulescu-Motru, Ion Simionescu, având ca redactor-şef pe Paul Zarifopol şi secretar general de redacţie pe Radu Cioculescu. Din iunie 1940 până în octombrie 1942, redactor-şef al revistei este Camil Petrescu. Din aprilie 1941 până în mai 1944 revista are ca director pe Dumitru Caracostea şi ca secretar de redacţie pe Ovidiu Papadima.
În perioada mai 1944 – august 1945 Camil Petrescu devine din nou redactor-şef al revistei.
Printre colaboratorii permanenţi ai revistei, s-au numărat Adrian Maniu, Victor Eftimiu, Barbu Brezianu, Valeriu Marcu, Emanoil Ciomac, Mircea Eliade, G. Călinescu, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran. Rubrici specializate au fost ţinute de Şerban Cioculescu, Ion Igiroşanu (Cronici franceze), Radu Cioculescu (Cavalerul Rozelor), Constantin Noica (Anul filosofic).
În luna noiembrie 1934 a apărut un număr în care articolul de fond al revistei era semnat de Nicolae Iorga şi era dedicat regelui Alexandru al Iugoslaviei, recent decedat. Alte numere importante ale revistei au fost dedicate Reginei Carmen Sylva, Mareşalului Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Regelui Carol al II-lea al României, precum şi fenomenelor culturale ale epocii.
În 1939, după revenirea în ţară, Nicolae Steinhardt a lucrat ca redactor la Revista Fundaţiilor Regale până în anul 1940, când a fost înlăturat în cadrul acţiunii de “purificare etnică” declanşată sub guvernarea Antonescu-Sima. Din 1944 a revenit, depunând o intensă activitate publicistică şi critică.
În 1944, Tudor Arghezi a publicat în Revista Fundaţiilor Regale ciclul de poezii “Tablouri biblice (Versuri de Abecedar)”.
Revista a continuat să apară, fără întreruperi, până în luna decembrie a anului 1947, atunci când comuniştii au răsturnat monarhia constituţională şi au suspendat apariţia tuturor publicaţiilor rămase libere după august 1944.
Pentru a o descoperi îndeaproape, vă așteptăm la Sala de Lectură, Presă și Legislație!

Sursa informare: www.wikipedia.ro