Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab nr.26,  judeţul Ialomiţa organizează, în baza H.G nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, pe durată nedeterminată, dupa cum urmeaza:
– 1 (unu) post vacant de Bibliotecar debutant, studii superioare. poziţia 18 din Statul de funcţii.
– 1 (unu) post vacant de Bibliotecar, studii superioare, grad I. poziţia 19 din Statul de funcţii.
– 1 (unu) post vacant de Consilier juridic, studii superioare, grad I, poziţia 23, din Statul de funcţii.

[PDF] Anunt

[PDF] Conditii de participare, bibliografii, acte necesare inscriere

[PDF] Rezultate selectie dosare – Consilier juridic

[PDF] Rezultate selectie dosare – Bibliotecar

[PDF] Rezultate proba scrisa – Bibliotecar

[PDF] Rezultate interviu

[PDF] Rezultate finale concurs