Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, str. Matei Basarab nr.26,  judeţul Ialomiţa organizează, în baza H.G nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului Dezvoltare, Evidenţă şi Prelucrarea Colecţiilor şi a Serviciului Relaţii cu Publicul:
– 2(două) posturi vacante de Bibliotecar debutant, studii superioare. poziţia 12 si 18 din Statul de funcţii.
– 1 (unu) post vacant de Documentarist debutant, studii superioare, poziţia 20, din Statul de funcţii.

[PDF] Anunt

[PDF] Conditii de participare, bibliografie, acte necesare…

[PDF] Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere

[PDF] Rezultat proba scrisa

[PDF] Rezultat proba interviu

[PDF] Rezultat final concurs