CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ
”Ștefan Bănulescu”, ediția I, 2021
Opera lui Ștefan Bănulescu fascinează prin izul miraculos degajat la lectură, deși lumea conturată de autor este reală, situată în imensitatea Câmpiei Bărăganului. S-a vorbit despre realismul magic al scrierilor sale, care dau o perspectivă nouă asupra realului, infuzat de mit.
Biblioteca Județeană Ștefan Banulescu Ialomița initiază un concurs județean de creație literară dedicat marelui prozator care a lăsat literaturii române o operă profund originală și dorește prin acest demers cultural să adune în jurul numelui său pe iubitorii de lectură cu reale înclinații literare pentru a dezvolta tematica abordată de scriitorul Ștefan Bănulescu.
Scop:
Concursul de creație literară Ștefan Bănulescu își propune popularizarea operei scriitorului ialomițean care să genereze o efervescență creatoare în rândul elevilor și nu numai, concretizată prin creații literare autentice.
Obiective:
– apropierea elevilor de lectură și de activitățile bibliotecii
– stimularea potențialului creator în rândul elevilor și a iubitorilor de lectură
– afirmarea unor nume noi în peisajul literar ialomițean
Tema sugerată:
Fascinația Câmpiei (narațiuni, descrieri, eseuri care să aibă legatură cu tema).
Perioada de desfășurare: februarie 2021 – 15 mai 2021
Locul de desfășurare:
Biblioteca Județeana Ștefan Bănulescu Ialomița
Organizatori: Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița.