CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ”Ștefan Bănulescu”, ediția a III-a, 2023.
Opera lui Ștefan Bănulescu fascinează prin izul miraculos degajat la lectură, deși lumea conturată de autor este reală, situată în imensitatea Câmpiei Bărăganului. S-a vorbit despre realismul magic al scrierilor sale, care dau o perspectivă nouă asupra realului, infuzat de mit.
Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița organizează concursul județean de creație literară dedicat marelui prozator, care a lăsat literaturii române o operă profund originală și dorește prin acest demers cultural să adune în jurul numelui său pe iubitorii de lectură cu reale înclinații literare, pentru a dezvolta tematica abordată de scriitorul Ștefan Bănulescu.
Scop:
Concursul de creație literară “Ștefan Bănulescu” își propune popularizarea operei scriitorului ialomițean, care să genereze o efervescență creatoare în rândul elevilor și nu numai, concretizată prin creații literare autentice.
Obiective:
– apropierea elevilor de lectură și de activitățile bibliotecii;
– stimularea potențialului creator în rândul elevilor și a iubitorilor de lectură;
– afirmarea unor nume noi în peisajul literar ialomițean.
Tema sugerată:
Fascinația Câmpiei (narațiuni, descrieri, eseuri care să aibă legatură cu tema).
Perioada de înscriere: 15 martie 2023 – 15 mai 2022
Organizatori: Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița.