Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița îl aniversează în această lună pe dl. Gheoghe Dobre, scriitor ialomițean căruia îi urăm un sincer La Mulți Ani și multă sănătate!.
S-a născut în comuna Ion Roată, județul Ialomița la 1 iulie 1955. Părinții: Ion și Gherghița Dobre. Căsătorit cu Emilia Dobre (membră a cenaclului Dor fără sațiu), profesoară de matematică, realizatoarea revistei de cultură matematică „Euristica”, editată de Asociația Culturală Helis. Licențiat în istorie, funcționar public, consilier mass media la Consiliul Județean Ialomița.

Cărţi publicate:
• Cântece şi semne, versuri, volum colectiv, 1982;
• Hiperouranios topos, versuri, Editura „Star Tipp”, 1998;
• despre singurătate ca esenţă a materiei, versuri, Editura „Star Tipp”, 1999;
• Ion Albeşteanu – un mare artist, monografie, în colaborare cu dr. Cristian Obrejan, 1999;
• Dragon cu lotuşi în gură, versuri, Editura „Star Tipp”, 2000;
• Ghilotina realităţii, versuri, Editura „Star Tipp”, 2001;
• Exerciţii de libertate, versuri, antologie, Editura HELIS, 2005;
• Devoratorii de iluzii, versuri, Editura HELIS, 2007;
• Festivalul Amara – 40 de ani, în colaborare cu Nicolae Tache, Editura HELIS, 2007;
• Coordonator al albumului „Judeţul Ialomiţa – România”, text româno-englez, 2002;
• Minciuna din literă, proză şi eseu, Editura HELIS, 2010;
• Sărind din piatră în piatră, poeme, Editura HELIS, 2011;
• Trofee, versuri, Editura HELIS, 2012;
• Minciuna din literă, ediţie revăzută şi mult adăugită, proză şi eseu, Editura HELIS, 2013;
• Cântece din Muntenia – Nicolae Rotaru, monografie, împreună cu dr. Cristian Obrejan, Editura HELIS, 2013;
• Şi au trăit ani mulţi, fericiţi – microroman, Editura HELIS, 2014;
• FRAGMENTE” – eseuri, Editura HELIS, 2016;
A realizat stilizarea versurilor din antologia de poezie macedoneană „Omul acela vine de undeva”, traducere Dimo Naun Dimcev, Editura HELIS, 2016.
A fost laureatul ediţiei 2016 a Festivalului Internaţional de Poezie „Întâlnirile Literare de la Struga”. Tot atunci şi revista HELIS a primit premiul special „Pentru promovarea schimburilor culturale în Balcani”.

Colaborări la revistele: „Luceafărul”, „Tomis”, „Ateneu”, „Provincia”, „Caţavencu”, „Orfeu”, „Sinteze”, „Ialomiţa cultural-artistică”, „Sud”, „Poezia”, „Agero – Stuttgart”, „Biserica de lemn”, „Pro-Saeculum”, „Fereastra”, „Literatorul”, „Oglinda literară”, „Meandre”, „HELIS”, „Caiete Silvane”, „EX-PONTO”, „Branuvania” (Macedonia), „Rast” (Macedonia).

Colaborări la: Radio România Cultural (promovat şi susţinut de Titus Vâjeu), Radio Campus, Antena 1 Slobozia.

Membru fondator al cenaclului „Dor fără saţiu” Urziceni (1977); membru în colectivul de conducere al revistei „Provincia”(1990); secretar general de redacţie/redactor la publicaţiile locale „Jurnalul de Ialomiţa”, „Tribuna Ialomiţei”, „Concret”, „Gazeta de Sud Est”, „Ştirea”, „Ialomiţa”.

Membru fondator şi preşedintele Asociaţiei Culturale HELIS Slobozia, redactor şef al revistei (www.revistahelis.ro) şi editurii HELIS (din mai 2003).