”Toți poeții scriu la fel, asta putem constata cercetându-i la oarecare distanță. Adică se izvodește pe undeva, adesea ca din senin, o artă poetică, iar ei se reped să probeze că sunt cei mai buni prin raportare la canonul în cauză, fiecare străduindu-se să își ocupe, în funcție de respectivele criterii, un loc proeminent din perspectiva unei istorii literare. Astfel ei știu cum trebuie să fie poezia și în baza acelei estetici își desfășoară opera punându-și la lucru fiecare talentul. Rar de tot prin timp mai apare câte unul care nu acceptă să se înscrie în legitățile proclamate sau doar presupuse, preferând să rămână singur, neluat în seamă. Un astfel de caz rarisim este scriitorul Șerban Codrin, autor al unei cărți de considerabile dimensiuni cărora nu prea le-a fost acordată atenția pe care o merită, poate tocmai pentru că nu numai că sunt altfel decât ale celor mulți, ci îndeosebi pentru că sub aparențe de vetustate ascund o enigmă estetică asupra căreia merită stăruit”.
Ion Papuc
”Convorbiri literare”, nr.7(259)iulie2017;
Mulțumim din suflet ”creatorului de monumente morale făcute cu spiritul şi cu mâna”, Șerban Codrin, pentru darul prețios de astăzi, volumul ”O sută și una de poezii” apărut la Editura Academiei Române, și pentru toate gândurile bune adresate colectivului Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița!