În fiecare an, pe data de 31 august, este marcată Ziua Limbii Române, o sărbătoare instituită prin Legea nr. 53/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 145 din 19 martie 2013.
Sărbătoarea constituie un prilej de celebrare și aprofundare a limbii materne și de recunoaștere a importanței sale ca element esențial în menținerea identității naționale, atât în țară, cât și în rândul comunităților românești din diaspora.
Cel mai vechi document păstrat, scris în română, este ”Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung”, un document din 1521, în care Neacșu de Câmpulung îi scria primarului brașovean despre atacurile iminente ale turcilor. Aceasta era scrisă cu alfabetul chirilic, la fel ca majoritatea scrierilor românești din acea perioadă.
La 30 ianuarie în anul 1561, apărea la Braşov, prima carte tipărită în limba română de diaconul Coresi – Tetraevanghelul – care cuprindea textul integral al celor patru Evanghelii, la traducerea căreia au contribuit şi preoţii români din Şcheii Braşovului.
În ”Palia de la Orǎștie” (1581) şi în ”Letopisețul Țării Moldovei” (1647) se menţionează, de asemenea, termenul de limbă română.
Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern. Calitatea graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate victoriile și înfrângerile trăite, cu toate bucuriile și tristețile simțite. Strămoșii au șlefuit-o cum au știut ei mai bine, i-au dat culoare și aripi. Pentru respectul tuturor strămoșilor, dar în primul rând pentru respectul de sine, iubește-o, prețuiește-o și vorbește-o corect!
”Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată.” (A.Mateevici)
La mulți ani, Limba Română!