serviciul completarea, evidenţa si prelucrarea colecţiilor

relatii cu publicul
 • constituie si completeaza colecţiile bibliotecii prin achiziţii curente si retrospective în funcţie de interesul de lectura al cititorilor, de structura socio-profesionala a populaţiei judeţului Ialomiţa si de caracterul enciclopedic al Bibliotecii Judeţene Ştefan Banulescu
 • realizeaza evidenţa globala si individuala a documentelor, în sistem tradiţional si automatizat cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unitaţi de înregistrare
 • efectueaza prelucrarea biblioteconomica a documentelor cu respectarea normelor standardizate de catalogare, clasificare si indexare
 • organizeaza sistemul de catalogare a Bibliotecii Judeţene Ştefan Banulescu
 • efectueaza operaţiuni de echipare a documentelor achiziţionate în vederea introducerii lor în circuitul lecturii publice


situaţia colecţiilor la 31 decembrie 2011 se prezinta astfel:

Tip unitaţi de biblioteca (u.b) Numar Valoare (lei)
Documente 219.345 1.162.880,19
alte u.b. 3.982 12.352,04
Total 223.327 1.175.232,23

aCHIZIŢII UNITĂŢI DE BIBLIOTECĂ, 2011

achiziţii Nr. titluri Nr. volume Valoare lei
Unitaţi de biblioteca 1419 4929 131137,07

Din bugetul repartizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa:

Tip u.b. Nr. titluri Nr. volume Valoare lei
Carti 1051 4095 108774,2
Publicaţii periodice 107 207 13901,40
CD 11 148 1760
DVD 8 28 777,48
Total 1177 4479 125213,08

Donaţii:

Tip u.b. Nr. titluri Nr. Volume Valoare lei
Carţi 238 426 5993,59
Publicaţii periodice 1 20 176
CD 3 4 40
Total 242 450 6179,59

 

Documentele achiziţionate se impart pe domenii, dupa cum urmeaza:
-   617 vol. Ştiinţe social politice (clasele 1,3,9)
-   120 vol. Ştiinţe matematice,Ştiinţe ale naturii (clasa 5)
-   209 vol. Tehnica (clasa 6)
-   16 vol.  agricultura (subclasa 63)
-   2202 vol. Beletristica (clasa 8)
-   917 vol. alte domenii (clasele 0,2,6,7,91)
-   398 vol. Publicaţii pentru copii

Documentele donate se impart pe domenii, dupa cum urmeaza:  
-   54 vol. Ştiinţe social politice (clasele 1,3,9)
-   25 vol. Tehnica (clasa 6)
-   245 vol. Beletristica (clasa 8)
-   126 vol. alte domenii (clasele 0,2,6,7,91)achiziţii 2008

serviciul specializat al bibliotecii in colaborare cu membrii Comisiei de achiziţii a efectuat achiziţionarea celor mai importante documente din majoritatea domeniilor de activitate in vederea obţinerii unui echilibru tematic corespunzator colecţiilor, care sa asigure caracterul enciclopedic si omogen al fondului de carte si al publicaţiilor periodice nationale si locale si care raspund cerintelor de informare si lectura la nivelul municipiului slobozia, la nivelul comunitaţii din judeţul Ialomiţa dar si prelucrarea acestora conform normelor biblioteconomice.

Documentele achiziţionate au fost repartizate pe domenii dupa cum urmează:

Colecţii 2008

La 31 decembrie 2008 colecţiile Bibliotecii Judeţene "Ştefan Banulescu" Ialomiţa se prezinta astfel:

 • fond de carte existent = 207.481 volume
 • valoarea fondului de carte= 811.472,87 Ron.
 • alte unitati de biblioteca (casete audio, video, discuri, diapozitive, foto)= 3.616 .
 • valoarea altor unitati de biblioteca= 5.405,56 Ron.

În cursul anului 2008 Biblioteca Judeţeana "Ştefan Banulescu" Ialomiţa a achiziţionat documente, colecţii de publicaţii dupa cum urmeaza:

Total achiziţii în anul 2008:

Colecţii 2007

La 31 decembrie 2007 colecţiile Bibliotecii Judeţene "Ştefan Banulescu" Ialomiţa se prezinta astfel:

 • fond de carte existent = 195.526 volume
 • valoarea fondului de carte= 622.519,98 lei.
 • alte unitati de biblioteca (casete audio, video, discuri, diapozitive, foto)= 3.581 .
 • valoarea altor unitati de biblioteca= 5.300,56 lei.

Pe parcursul anului 2007 Biblioteca Judeţeana "Ştefan Banulescu" Ialomiţa a achiziţionat documente, colecţii de publicaţii dupa cum urmeaza:

Total achiziţii în anul 2007: