Compartimentul Bibliografic

relatii cu publicul

 • ofera informaţii bibliografice si întocmeste la cererea utilizatorilor liste bibliografice, bibliografii tematice
 • elaboreaza, editeaza si conserva în baza de date, bibliografia locala curenta realizata la nivelul comunitaţii
 • pune la dispoziţia instituţiilor sau comunitaţilor interesate informaţii pentru realizarea de monografii
 • se implica în activitaţile de mediatizare a serviciilor de biblioteca
Publicaţii:
Calator în Arcadia, Ed. Anteu, Craiova, 2000
Personalia: Dicţionar al personalitaţilor ialomiţene, Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2002
Reviste :
Helis, Asculta Ialomita, Sud , ProSaeculum , ExPonto

Îndrumare Metodica

relatii cu publicul
Biblioteca Judeţeana "Ştefan Banulescu" Ialomiţa:
 • asigura asistenţa de specialitate pentru bibliotecile publice din judeţ (2 biblioteci municipale, 4 biblioteci orasenesti si 49 biblioteci comunale)
 • elaboreaza diverse materiale metodice care vin în sprijinul bibliotecilor, în vederea organizării manifestărilor culturale de mediatizare a colecţiilor;
 • asigura direct si indirect pregatirea profesionala a bibliotecarilor din judeţ
 • organizeaza întrunirile trimestriale sau ori de câte ori este nevoie cu bibliotecarii din judeţ în vederea prelucrarii diferitelor materiale legislative, de organizare a Asociaţiei profesionale a bibliotecarilor din România-ANBPR filiala Ialomiţa
 • prelucreaza si transmite indicii statistici ai bibliotecilor din judeţ cât si calendarul cultural
 • evalueaza activitatea bibliotecarilor din judeţ si participa la activitaţile acestora
Obiectivele

Obiectivele Bibliotecii Judeţene "Ştefan Banulescu" Ialomiţa privind reţeaua de biblioteci publice din judeţul Ialomiţa sunt:

 • Formarea si promovarea unei imagini pozitive a bibliotecilor;
 • Pregatirea profesionala a bibliotecarilor;
 • Dezvoltarea serviciilor de biblioteca;
 • Sprijinirea tuturor bibliotecilor prin direcţionarea unor donaţii de carte catre acestea;
Biblioteci Comunale
Bibliotecile Municipale
Bibliotecile Orasenesti