Sala de lectura

sala de lectura
Date statistice (2008) :
  • numarul utilizatorilor înscrisi - 218
  • numarul utilizatorilor activi - 1.848
  • documente difuzate - 20.780
  • frecvenţa - 12.099
Date statistice (2007) :
  • numarul utilizatorilor înscrisi - 351
  • numarul utilizatorilor activi - 2.858
  • documente difuzate - 38.281
  • frecvenţa - 22.593

- Sala de lectura are o capacitate de 40 de locuri, cititorii având posibilitatea de a consulta cele peste 85.000 de volume care constituie colecţiile de baza ale bibliotecii.

- La dispoziţia celor interesaţi exista un bogat fond de referinţa: enciclopedii, dicţionare, atlase, albume etc.

- Se acorda permanent asistenţa pentru obţinerea informaţiilor despre documentele aflate În colecţiile bibliotecii prin sistemul tradiţional de cataloage (alfabetic, sistematic, de noutaţi, al discurilor).

- Utilizatorii sunt supravegheaţi permanent si li se asigura o atmosfera adecvata de studiu.

- În cadrul salii de lectura se organizeaza anual numeroase expoziţii tematice de carte