Noutățile editoriale din luna mai pe care le puteți descoperi la Sala de Lectură, Presă  și Legislație.

DAN, SERGIU PAVEL. Învolburări şi vremuieli politice: eseuri/ Sergiu Pavel Dan,Cluj-Napoca: Şcoala Ardeleană, 2017,142 p.

BETTELHEIM,BRUNO. Psihanaliza basmelor/ Bruno Bettelheim,trad. de Teodor Fleşeru. Bucureşti: Editura Univers Publishing House,2017,478 p.

COMTE-SPONVILLE,ANDRE .Mic tratat despre marile virtuţi/ Andre Comte-Sponville, trad. de  Alex. Vlad, București:Univers, 2020,400 p.

AKHTAR,SALMAN. Frica:o umbră întunecată ce ne însoţeşte de-a lungul vieţii/ Salman Akhtar, trad. de Laura Netea,Bucureşti: Trei, 2021, 367 p.

AMZA,TUDOR. Câmpia de sub pleoape/ Tudor Amza,Bucureşti:Editura Lumina Tipo,2021,232 p.

CARRERE,EMANUEL. Yoga/Emanuel Carrere, trad. de Tristiana Ir. București:Editura Trei, 2021,352 p.

CHIRILĂ,IOAN. A învăţa să trăieşti veşnicia/ Ioan Chirilă,Cluj-Napoca:Şcoala Ardeleană, 2019,147 p.

ROTELLA, BOB. Cum gândesc campionii în sport şi în viaţă/ Bob Rotella, Bob Cullen, Bucureşti: Ascendent, 2018,304 p.

ROUGIER, YANN. Analgezice naturale. Ameliorează durerea cu remedii naturale și exerciții fizice/ Yann Rougier, Marie Borrel, București: Litera, 2021, 128 p.

JULL,YESPER. Arta de a spune „NU” cu conştiinţa împăcată/ Jull Yesper, Bucureşti: Univers, 2020, 104 p.