Regulament BIBLIONET

Art. 1 - Serviciul de Calculatoare cu Internet pentru public, din cadrul programului BIBLIONET, ofera in mod gratuit:
 • informare si documentare in reteaua Internet;
 • initiere si asistare tehnica de specialitate pentru incepatori;
 • initiere si asistenta de specialitate in orientarea utilizatorilor pentru accesarea:
  • motoarelor de cautare;
  • oportunitatilor on-line de comunicare, instruire, afaceri, vizite virtuale in biblioteci si muzee, divertisment;
Art. 2 - Biblioteca Judeteana "Stefan Banulescu" Ialomita dispune de 10 calculatoare cu acces gratuit la Internet, aflate la dispozitia utilizatorilor, repartizate astfel:
 • Sectia de Imprumut pentru adulti - 2 calculatoare
 • Sala de lectura - 2 calculatoare
 • Sala de Studiu presa si legislatie - 2 calculatoare
 • Sectia de Imprumut pentru copii - 2 calculatoare
 • Filiala MB 20 - 2 calculatoare
Art. 3
 1. Accesul gratuit la Calculatoare cu Internet pentru Public se face in baza Fisei contract de imprumut ce se incheie la data inscrierii la biblioteca. In urma incheierii acestei fise contract se elibereaza Permisul de intrare.
 2. Copiii pana la 14 ani pot fi inscrisi ca utilizatori numai in prezenta unuia din parinti sau tutori legali.

Art. 4 - Utilizatorii se pot programa pentru accesul la calculatoare cu minim 24 de ore inainte.

Art. 5 - Tinand cont de numarul utilizatorilor, bibliotecarul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul unui utilizator la o singura utilizare pe saptamana, pentru a satisface cererile deja existente.

Art. 6 - Durata unei accesari a calculatorului poate varia intre 30 min. si 1 ora, in functie de cererile existente;

Art. 7 - Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de utilizator al calculatorului, acestea fiind partajate tocmai pentru a nu se instala programe sau jocuri ce pot virusa sau deteriora calculatorul;

Art. 8 - Scanarea si/sau listarea unor documente de biblioteca se face numai de catre personalul bibliotecii, la solicitarea utilizatorului, contra cost;

Art. 9 - Pe internet vor fi accesate doar site-urile cu caracter informativ si cultural - educativ. Nu vor fi accesate site-uri care atenteaza la morala sau au caracter secret;

Art. 10 - Utilizatorii trebuie sa permita bibliotecarului controlul asupra a ceea ce accesseaza pe internet, pentru a depista accesarile interzise in articolul precedent;

Art. 11 - Utilizatorii au posibilitatea de a-si tranfera informatia culeasa de pe internet pe CD sau stick, sau sa o trimita pe o adresa de e-mail ( la care sa aiba acces ulterior) la expirarea timpului de lucru, deoarece aceasta nu va putea fi salvata in calculator;

Art. 12 - Folosirea CD-urilor sau stick-urilor se face numai cu aprobarea bibliotecarului de serviciu;

Art. 13 - In cazul constatarii unor nereguli in functionarea calculatorului, utilizatorii vor anunta personalul bibliotecii;

Art. 14 - Utilizatorii au obligatia de a avea o atitudine civilizata, tinuta vestimentara care sa corespunda normelor de igiena, sa respecte activitatile de lectura si studiu, sa pastreze linistea, ordinea si curatenia in biblioteca;

Art. 15 - Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente ale calculatoarelor se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor componente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 3 ori pretul componentei respective;

Art. 16 - Incalcarea prezentului regulament se sanctioneaza cu suspendarea temporara sau definitiva a Permisului de intrare.

Regulament pentru utilizatori

Art. 1 - Biblioteca Judeteana "Stefan Banulescu" Ialomita, biblioteca de drept public cu profil enciclopedic, asigura egalitatea la informatii si la documentele necesare informarii tuturor utilizatorilor ei, fara deosebire de statut social ori economic, varsta, apartenenta politica, religioasa sau etnica, prin urmatoarele servicii pentru public:

 1. Imprumutul la domiciliul utilizatorilor, a documentelor de biblioteca prin sectiile de imprumut, filiala sau puncte de imprumut;
 2. Studierea si cercetarea documentelor de biblioteca in salile de lectura special amenajate in acest scop;
 3. Asistenta de specialitate pentru cercetarea si consultarea catalogului sistematic, a cataloagelor alfabetice sau a bazei de date din calculatoarele proprii;
 4. Informarea si documentarea bibliografica pe baza colectiilor proprii utilizand cataloagele si bibliografiile existente in colectiile bibliotecii;
 5. Asigura satisfacerea unor interese de studiu si informare prin practicarea la cerere a imprumutului interbibliotecar, de publicatii interne;
 6. Intocmeste la cererea utilizatorilor liste bibliografice, bibliografii tematice;
 7. Lansari si expozitii de carte, intalniri cu personalitati din domeniul stiintei, culturii, artei, etc., concursuri literare sau de desene, alte activitati culturale.

Art. 2. - Pot beneficia de serviciile Bibliotecii Judetene "Stefan Banulescu" Ialomita dupa cum urmeaza:

 1. Cetatenii cu domiciliul stabil in Municipiul Slobozia.
 2. Cetatenii fara domiciliul stabil in Municipiul Slobozia, numai pentru salile de lectura.

Art. 3. - Folosirea individuala a serviciilor de biblioteca se face in baza FISEI CONTRACT DE IMPRUMUT ce se incheie la data inscrierii la biblioteca. Semnarea FISEI CONTRACT constituie actul juridic, prin care utilizatorul isi asuma raspunderile morale, materiale si penale, dupa caz, privind folosirea, pastrarea si restituirea la termen a documentelor de biblioteca imprumutate si consultate, precum si folosirea celorlaltor bunuri materiale din biblioteca si respectarea prezentului Regulament.

 1. In baza incheierii FISEI CONTRACT se elibereaza PERMISUL DE INTRARE, pe baza caruia se asigura accesul individual in salile bibliotecii. Prezentarea acestuia este obligatorie.
 2. Incheierea contractului si obtinerea PERMISULUI DE INTRARE se face pe baza actelor de identitate (buletin, carte de identitate);
 3. PERMISUL DE INTRARE este personal si netransmisibil. In caz de pierdere a acestuia, titularul este obligat sa anunte biblioteca, urmand a i se elibera un duplicat;
 4. Utilizatorii raspund de prejudiciile generate de utilizarea abuziva a PERMISULUI DE INTRARE sau nereclamarea pierderii acestuia;
 5. Copiii pana la 14 ani pot fi inscrisi ca utilizatori de catre unul din parinti, tutori sau in situatii speciale, de catre o persoana majora, in calitate de girant, pe baza actelor mentionate mai sus, ca semnatari ai contractelor de utilizatori principali;
 6. FISA CONTRACT DE IMPRUMUT are rol de titlu executoriu.

Art. 4. - Imprumutul la domiciliu se face numai de titularul PERMISULUI DE INTRARE cu obligativitatea prezentarii si a actului de identitate.

Art. 5. - Fiecare utilizator poate imprumuta la domiciliu maximum 3 documente de biblioteca din sectiile de imprumut de la sediu, filiala si punctele de imprumut:

 1. In vederea elaborarii unor lucrari care necesita o consultare bibliografica mai ampla se vor imprumuta pana la 8 documente de biblioteca, in baza aprobarii cererii adresate conducerii bibliotecii de catre utilizator, cerere ce va contine obligatoriu tema lucrarii, scopul realizarii acesteia, nivelul de abordare precum si titlurile si autorii lucrarilor solicitate;
 2. Termenul maxim de imprumut este de 14 zile pentru documentele solicitate;
 3. In situatii deosebite termenul de restituire se poate prelungi o singura data;

Art. 6. - Accesul in salile de lectura este admis numai in baza PERMISULUI DE INTRARE si a actului de identitate, care se depun la bibliotecarul de serviciu al salii.

Art. 7. - Pentru obtinerea documentelor de biblioteca, utilizatorul completeaza un BULETIN DE CERERE tipizat, pentru fiecare titlu solicitat.

 1. Se pot elibera maximum 3 titluri (volume) pe tura. La inmanarea documentului de biblioteca utilizatorul va semna de primire. Documentele de biblioteca solicitate se vor consulta numai in salile de lectura;
 2. Se poate consulta, pentru periodicele format mare, colectia pe maximum 2 ani (pe zi);
 3. Utilizatorul este obligat sa verifice la primire starea fizica a documentelor de biblioteca semnaland eventualele defectiuni, lipsuri;
 4. Bibliotecarul va verifica la restituire fiecare document, pentru stabilirea eventualelor deteriorari, lipsuri de pagini, fascicole, ilustratii;
 5. Utilizatorul va restitui documentul de biblioteca imprumutat in starea in care l-a primit;
 6. Utilizatorii au obligatia de a completa si inmana buletinele de cerere bibliotecarului de serviciu cu o jumatate de ora inainte de sfarsitul programului de lucru al bibliotecii.

Art. 8. - La schimbarea domiciliului, a locului de munca si a actelor de identitate, utilizatorul este obligat sa comunice in timp de 10 zile.

Art. 9. - Accesul in sectiile de imprumut si salile de lectura, cu mape, sacose, serviete este interzis. Acestea se depun in locurile special amenajate.

Art. 10. - Utilizatorul trebuie sa permita bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la iesirea din sectiile de acces al publicului, pentru a depista eventualele sustrageri de documente de biblioteca.

Art. 11. - Utilizatorii sunt obligati sa aiba o atitudine civilizata, tinuta vestimentara care sa corespunda normelor de igiena, sa respecte activitatea de lectura si studiu, sa pastreze linistea, ordinea si curatenia in bilioteca.

Art. 12. - Se interzice:

 1. Schimbul documentelor intre utilizatori, atat cele ce se studiaza in salile de lectura cat si cele imprumutate la domiciliu;
 2. Imprumutul la domiciliu a documentelor de referinta, harti, albume de arta. Acestea pot fi consultate numai pe loc in sectiile de imprumut sau in salile de lectura;
 3. Sa se faca notatii sau sublinieri pe textul documentelor;
 4. Folosirea telefoanelor mobile in salile de lectura;
 5. Fumatul in alte spatii decat cele amenajate.

Art. 13. - Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de biblioteca de catre utilizatori se sanctioneaza prin recuperarea fizica a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi, la care se adauga o suma echivalenta cu de pana la 5 ori fata de pretul astfel calculat. Pentru utilizatorii minori sau pentru elevi si studenti, despagubirile vor fi suportate de catre giranti, ca semnatari ai contractelor de utilizatori principali.

Art. 14. - Nerestituirea la termen a documentelor de biblioteca imprumutate de catre utilizatori se sanctioneaza cu plata unei sume aplicate gradual, pentru fiecare document, in functie de durata intarzierii si de eventualul caracter de recidiva al faptei, pana la 50% din valoarea de inventar actualizata cu aplicarea coeficientului de inflatie la zi sau prin suspendarea PERMISULUI DE INTRARE pe anumite perioade.

Art. 15. - Serviciile oferite utilizatorilor Bibliotecii Judetene "Stefan Banulescu" Ialomita pot fi anulate in urmatoarele cazuri:

 1. Intarzieri repetate la restituirea documentelor imprumutate;
 2. Nerespectarea prevederilor Art.11, Art.13 si Art.14 din prezentul Regulament;
 3. Necomunicarea in termen a modificarilor survenite in datele din FISA CONTRACT DE IMPRUMUT;
 4. Distrugerea sau sustragerea documentelor de biblioteca sau ale altor bunuri materiale aflate in patrimonial bibliotecii se sanctioneaza conform legilor in vigoare.

Art. 16. - Prezentul Regulament a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334 din 2002 republicata.

Art. 17. - Conducerea Bibliotecii Judetene "Stefan Banulescu" Ialomita isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, conform modificarilor legale. Eventualele modificari vor fi comunicate utilizatorilor bibliotecii in timp util.