La Biblioteca Judeteana stefan Banulescu Ialomita, activitatile de mediatizare a cartii si serviciilor de biblioteca sunt permanente, alcatuind un sistem a carui finalitate este definirea bibliotecii ca institutie de utilitate publica.

Expozitii de carte 2009:

15 ianuarie | MIHaI EMINEsCU-159 ani de la nastere - sala de lectura
15 ianuarie | Luceafarul poeziei romanesti. - Filiala MB20
24 ianuarie | UNIREa PRINCIPaTELOR ROMaNE - sala de lectura
3 februarie | IONEL TEODOREaNU-55 ani de la moarte - sala de lectura
15 februarie | TITU MaIOREsCU -169 ani de la nastere - Filala MB 20
17 martie | MIHaI UNGHEaNU-70 ani de la nastere - sala de lectura
31 martie | NICHITa sTaNEsCU -76 ani de la nastere - Filiala MB20
9 aprilie | CaMIL PETREsCU-115 ani de la nastere. - sala de lectura
22 aprilie | MIRCEa ELIaDE 23ani de la moarte - Filiala MB 20
9 mai | ZIUa EUROPEI - sala de lectura
22 mai | GEORGE BaCOVIa -52 ani de la moarte - Filiala MB 20
25 mai | sTEFaN BaNULEsCU-11 ani de la moarte - sala de lectura
3 iunie | DUILIU ZaMFIREsCU -87 ani de la moarte - Filiala MB 20
19 iunie | GEORGE CaLINEsCU-110 ani de la nastere - sala de lectura
iulie | TUDOR aRGHEZI -42 ani de la moarte - Filiala MB 20
24 iulie | CONsTaNTIN NOICa-100 ani de la nastere - sala de lectura
5 august | MaRIN PREDa -87 ani de la nastere - Filiala MB 20
10 august | PaNaIT IsTRaTI -125 ani de la nastere - sala de lectura
20 august | GEORGE COsBUC -143 ani de la nastere - Filiala MB 20
8 septembrie | sTEFaN BaNULEsCU-80 ani de la nastere - sala de lectura
19 octombrie | MIHaIL saDOVEaNU -48 ani de la moarte - Filiala MB 20
27 noiembrie | VasILE VOICULEsCU-125 ani de la nastere - sala de lectura
27 noiembrie | LIVIU REBREaNU -124ani de la nastere - Filiala MB 20
1 decembrie | ZIUa NaTIONaLa a ROMaNIEI - sala de lectura
27 decembrie | TUDOR VIaNU -112 ani de la nastere - Filiala MB 20